Privacy Policy

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van TinyLittleCactus.com. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in onze contacten verkrijgen. Wij voldoen aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

TinyLittleCactus.com verwerkt persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover producten van TinyLittleCactus.com worden afgenomen.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze producten;
  • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
  • opslag in onze database ten behoeve van de uitvoering van overeenkomst(en);
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast over het gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over het gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

TinyLittleCactus.com zal persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan TinyLittleCactus.com de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

TinyLittleCactus.com maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van TinyLittleCactus.com zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

Wij maken ook gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Artikel 4: Inzage en correctie

Je mag de gegevens die TinyLittleCactus.com over je heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

Je hebt het recht TinyLittleCactus.com te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, TinyLittleCactus.com zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van TinyLittleCactus.com en jouw privacybelang en zal je, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat je van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Je kunt je eigen gegevens en je persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op ‘Mijn Account’ in zoverre dat actueel is gemaakt via de website.

Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van TinyLittleCactus.com, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat je gegevens worden doorgegeven aan derde partijen of partners in landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Artikel 7: Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.